รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
รายงานตัวและประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สำนักงานชั่วคราวภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของตำแหน่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม . . . โทร. 074-212515 , 074-212517 กด 0

 

About Post Author