รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

✦ ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
✦ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
↬ ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
✦ PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🗓 Date : 19 กรกฎาคม 2565

 

 

About Post Author