ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

📌ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
📌เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนอัตราว่างของพนักงานราชการ โดยวิธีการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 มาคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) นั้น
📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
📌 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 09.50 น. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สำนักงานชั่วคราว ภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🗓 Date : 04 สิงหาคม 2565

About Post Author