ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

About Post Author