ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565
📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง หจก. เจ.พี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น ร่วมประชุมพิจารณาการส่งมอบงานงวดที่ 7 ณ สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ สข 918 (บางส่วน) บ้านทางควาย หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
✦ PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🗓 Date : 10 กันยายน 2565

About Post Author