ผอ.สอต.3 ร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการติดตั้งแผง Solar Rooftop ของวิทยาลัยฯ อีก 3 แห่ง และการปลดล็อคเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้เต็มตามความสามารถของการผลิตกระแสไฟฟ้า

🔔 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการติดตั้งแผง Solar Rooftop ของวิทยาลัยฯ อีก 3 แห่ง และการปลดล็อคเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้เต็มตามความสามารถของการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
PR-ives3 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

About Post Author