ผอ.สอต.3 ประชุมพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ด้านพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี เพื่อเตรียมสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔔 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) เป็นประธานในการประชุมพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ด้านพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี เพื่อเตรียมสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
PR-ives3 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

About Post Author