ร่วมพิจารณาและทำการประเมินตามแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

🔔 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบัน ของ นายประเสริฐ มณี และ นางสาธิตา ทันตเวช ในรูปแบบออนไลน์ (Video Conferment) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.สิทธิชัย พิริยคุณธร กรรมการสภาสถาบันฯ เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย รศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร กรรมการสภาสถาบันฯ และ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมพิจารณาและทำการประเมินตามแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบัน
PR-ives3 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

About Post Author