โครงการวิชาการสัญจร จังหวัดยะลา

โครงการวิชาการสัญจร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ และวิทยาลัยนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ (วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก วิทยาลัยการอาชีพเบตง) ในจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความเข้าใจ รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสถาบันและรับทราบปัญหาสถานศึกษา ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.