ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักในสถาบันการอาชีวศึกษา”

นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักในสถาบันการอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 12 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล ชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
โดยมี ผอ.ณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายยศพล เวณุโกเศศ) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ขอขอบคุณ : ภาพ/ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ สอศ.
PR-ives.3. | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip
 

About Post Author