สอต.3 และ มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

🔔 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และหัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี ร่วมการประชุมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) เพื่อร่วมหารือและรับทราบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาให้เป็นไปตามบริบทโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกลไกลและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดขลา
PR-ives.3. | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author