ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

🔔 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมเรือนแก้ว ชั้น 2 โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม โดยนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบัน และ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
✦ PR-ives3 :
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517

 

 

About Post Author