สอต.3 จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพ กาย ใจ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรสถาบันฯ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา

🔔 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ดำเนินการจัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพ กาย ใจ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ ห้องประชุมวลัย 3 โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ในการให้ความอนุเคราะห์ วิทยากร เพื่อบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
✦ PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517

About Post Author