พิจารณาสมรรถนะของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน จากการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางดวงใจ งามศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และนายขรรค์ชัย กาละสงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author