ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น น ณ สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ สข 918 (บางส่วน) บ้านทางควาย หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณาการส่งมอบงานงวดที่ 8 พิจารณาการขอใช้วัสดุ ทำกระดานดำ วัสดุกระเบื้องเคลือบขนาด วัสดุเครื่องปั๊มน้ำ วัสดุเหล็กกล่อง และการขอใช้วัสดุถังดับเพลิง
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• ภาพข่าว : ศิริพร, วริศรา, จรินทร์พร

About Post Author