ประชุมคณะทำงานการจัดระบบในการรับบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะทำงานการจัดระบบในการรับบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดระบบ ในการรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสั่งคม” ในระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
🔴 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในการส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โทรศัพท์ 074-212515 และ 074-212517
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• ภาพข่าว : ปิยากร ขันธวุธ

About Post Author