ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ผ่านระบบออนไลน์

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• ภาพข่าว : ณัฐสิทธิ์ สุขด้วง

About Post Author