ผอ.สอต3.ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดโลกพหุวัฒนธรรมสู่ตลาดดิจิทัล”

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดโลกพหุวัฒนธรรมสู่ตลาดดิจิทัล” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนร้บ ณ ห้องประชุมอาคารบินเซ็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ จัดโครงการเปิดโลกพหุวัฒนธรรมสู่ตลาดดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับตลาดยุคดิจิทัลที่มีทั้งความหลากหลายด้านแนวทางการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งตลาดดิจิทัลป็นสายอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน อีกทั้งการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชนเต็มตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและชุมชนได้เรียนรู้ในโลกกว้าง สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของโลกปัจุบัน
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.