ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ชำนาญการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม และร่วมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสให้มีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author