สอต.3 ส่งมอบหนังสือบริจาคจาก บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ให้แก่สถานศึกษาที่สอนสายอาชีพ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ส่งมอบหนังสือบริจาค จาก บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่สถานศึกษาที่สอนสายอาชีพ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่อังคารที่ 10 มกราคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานมอบหนังสือ พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณ รองผู้อำนวยการสถาบัน นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และคณะครู ผู้แทนสถานศึกษา รับมอบหนังสือเพื่อสนับสนุการเรียนการสอน ซึ่ง บริจาค โดย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author