ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นของผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2566

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นของผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคมา 2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี ผศ.สิทธิชัย พิริยคุณธร กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3) นายอิสมัน อิสสะมะแอ กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3) และนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นของผู้บริหารสถาบัน ตามมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
PR-IVES3 | สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
Tel. 074-212515 , 074-212517
Cr.ภาพข่าว : ปิยากร

About Post Author