ประชุมคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถาบัน ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม เพื่อหารือข้อราชการ และเตรียมความพร้อม มอบหมายหน้าที่ ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ” ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author