การขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน และนางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติและวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษา เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่าระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author