เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สมัครผ่านระบบออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา admission.vec.go.th

📌 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
เว็บไซต์ : http://www.technictani.ac.th
📳 โทรศัพท์ 073-331854

📌 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ : http://www.pnvc.ac.th
📳 โทรศัพท์ 073-333000

📌 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
เว็บไซต์ : http://www.pfc.ac.th
📳 โทรศัพท์ 073-321072

📌 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
เว็บไซต์ : http://www.ytc.ac.th
📳 โทรศัพท์ 073-212470

📌 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ : http://www.yvc.ac.th
📳 โทรศัพท์ 073-274806

📌 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
เว็บไซต์ : http://www.htc.ac.th
📳 โทรศัพท์ 074-212300

📌 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
– สาขาวิชาการบัญชี
เว็บไซต์ : http://www.songkhlavc.ac.th
📳 โทรศัพท์ 074-311202

📌 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
– สาขาวิชาการตลาด
เว็บไซต์ : http://www.sttc.ac.th/
📳 โทรศัพท์ 074-711107

#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author