การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดย นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author