ผอ.สอต.3 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 21 มกราคม 2566
▫️ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เข้าตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ในวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517

About Post Author