ประชุมพิจารณา ทบทวนเอกสาร ในการเปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาใหม่ พ.ศ. 2566

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 2 กุมภาพันธ์ 2566
▫️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมพิจารณา ทบทวนเอกสาร ในการเปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาใหม่ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
📌 โดยมี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมหารือและพิจารณาทบทวนเอกสารในการเปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาใหม่ ปี พ.ศ. 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author