พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ของ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
▫️ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ของ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
▫️ โดยมี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ และ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีจำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 420 คน
🌺 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ขอแสดงความยินดี

กับ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• ภาพข่าว : อรทัย ตุ๊ก ประชาสัมพันธ์ วท.ยะลา

About Post Author