ขอแสดงความยินดี กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคภาคใต้ 3 ตามมาตรา 23 (4)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ขอแสดงความยินดี กับ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ นายสมภพ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็น กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคภาคใต้ 3 ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ที่มา : ประกาศ สอศ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
ลิงก์ประกาศ สอศ. : https://bit.ly/3Z3KVzs
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author