ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการกำหนดตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1/2566

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
▫️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการกำหนดตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
▫️ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23 (3) นายมนัสฌาน์ ชูเชิด กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23 (4) และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิในการกำหนดในการขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้รับอนุมัติเลขที่ตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งอาจารย์ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 5 อัตรา
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author