เข้าร่วมการประชุมสรุปผลและอภิปรายผลการประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 27 กุมภาพันธ์ 2566
▪️ นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลและอภิปรายผลการประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยมี เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author