ประชุมเชิงปฏิบัติการ และทำหน้าที่บรรณาธิการกิจคู่มือพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 28 กุมภาพันธ์ 2566
▫️ นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ทำหน้าที่คณะกรรมการบรรณาธิการกิจ คู่มือพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษา เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ และทำหน้าที่บรรณาธิการกิจคู่มือพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author