ร่วมประชุมเตรียมขับเคลื่อนทุนพัฒนานวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
ดร. ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมดับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) วางแผนแก้ปัญหาคุณภาพน้ำที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี และร่วมประชุมเตรียมขับเคลื่อนทุนพัฒนานวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author