รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติ่ม)

🔴 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติ่ม) ดังนี้
📌 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
📌 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
📌 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
📌 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาการตลาด
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th

About Post Author