ประชุมผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสถาบันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
▫️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสถาบันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” ในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
▪️ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมหารือและร่วมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th

About Post Author