สอต.3 และวชช.สงขลา ส่งมอบนวัตกรรมชุมชน “เครื่องเหลาก้านจาก” เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานก้านจาก ชุมชนนาเกาะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

                       ส่งมอบนวัตกรรมชุมชน “เครื่องเหลาก้านจาก” เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานก้านจากชุมชนนาเกาะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธาน  ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และครูวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ
                       “เครื่องเหลาก้านจาก” เป็นผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานก้านจากชุมชนนาเกาะ โดยได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และวิทยาลัยชุมชนสงขลา โครงการนี้เป็นตัวอย่างดีของการร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน  สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะและอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

aufblasbarer vergnugungspark

About Post Author