โครงการอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียม

                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดการอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียม
                      ดร. ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ครู คณาจารย์ ผู้แทนสถานประกอบการ นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และนายอำนาจ มณี ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นวิทยากรบรรยาย  นายศรายุทธ รักเงิน และนางสาวชนกนาฎ วสุลีวรรณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร  ในการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในอาชีพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมในยุคปัจจุบัน

About Post Author