ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ (พิเศษ) 2/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ (พิเศษ) 2/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
และในโอกาสนี้ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)

hupfburg hindernislauf

About Post Author