ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีการศึกษา 2567

                       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2566 (การยกร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2567 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                       นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต หัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีสาขาวิชาที่เข้ารับการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้hupfburg duren
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  5. สาขาวิชาเทคโนลีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
  6. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  8. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 

 

About Post Author