ประชุมหารือข้อราชการและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน ประธานที่ประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

About Post Author