ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

                 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสถาบันฯ  วนที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  เพื่อหารือข้อราชการและวางแผนการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อเตรียมพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

About Post Author