นายกสภาสถาบันและคณะผู้บริหารสังกัดสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย
▪️ นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มาตรา 23 (3)) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
▪️ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• 👨 Admin IVES3 : ร่อเฉด เจ๊ะสัน

About Post Author