รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2567
“เรียนใกล้บ้าน อยู่ใกล้แม่ ได้ดูแลคนที่คุณรัก” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
#หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567
#รับสมัคร ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 31 มีนาคม 2567
** วัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โทร. 074-212515, 074-212517
กด 0 งานประชาสัมพันธ์
กด 3 สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
PRives3 Admin : Phichayaphat Nunthip
Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน  กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

About Post Author