พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยเทคนิคสตูล, และวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค และ ASSIST

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยเทคนิคสตูล, และวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค และ ASSIST ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย Mr.Aru David ตำแหน่ง Regional Director, จากมูลนิธิ ASSIST  Ms.Jessie Lan ตำแหน่ง Partnership Manager, จากมูลนิธิ ASSIST ผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้ชำนาญการ ผู้อำนวยสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการนี้ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับบริษัทชไนเดอร์ไทยแลนด์ในการใช้เทคโนโลยีระดับสูงทางด้านดิจิทัลทรานเฟอร์เมชั่นการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูบุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. โดยเฉพาะสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้แก่สาขาไฟฟ้ากำลังสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาแมคคาทรอนิกส์และสาขาการจัดการพลังงาน ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายประเทศนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายเร่งด่วนของ สอศ. ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและสถานประกอบการที่ต้องอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติ
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• 👨 Admin IVES3 : ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author