การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

🔻 นายกสภาสถาบันฯ ภาคใต้ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
🗓️ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 : ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ครั้งนี้
📌 ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชณภา รื่นอบเชย และนายเจริญ บางเสน เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เข้าร่วมจำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
▪️ เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
▪️ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
▪️ เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
▪️ เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
▪️ เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
▪️ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
▪️ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
🔻 การปรับปรุงหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่ทันสมัย โดยการปรับปรุงตามความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม เป็นโอกาสที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้เสนอความคิดและประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาทางวิชาชีพของประเทศ และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2567
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• 👨 Admin IVES3 : ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author