ประชุมสร้างความเข้าใจในการตรวจความถูกต้องของบทความวิจัย ก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal)

วันที่ 12 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการตรวจความถูกต้องของบทความวิจัย ก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal) โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช ผู้ทรงคุณวิฒิ และที่ปรึกษาคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะครู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author