การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

29 มกราคม 2567 // สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
📌#เรื่องเพื่อทราบ : การดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
• พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
• พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
• พิจารณาเห็นชอบการดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4) ซึ่งเลือกจากผู้บริหาร
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author