การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 // สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 (วันที่สอง) เพื่อพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมฯ

About Post Author