นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี

27 มกราคม 2567 // นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและร่วมติดตามการตรวจเยี่ยม ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ภาพ : ประชาสัมพันธ์ วท.หาดใหญ่

About Post Author