ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) ผู้แทนผู้บริหารสถาบัน แทนตำแหน่งที่ว่าง